projekt: http://szablony.atcsites.com

O SZKOLE

projekt: http://szablony.atcsites.com

FOTOGALERIA

projekt: http://szablony.atcsites.com

LLP COMENIUS

projekt: http://szablony.atcsites.com

MENU GŁóWNE

Strona główna

Projekt

50 - lecie

Rekrutacja

Plan lekcji

Historia szkoły

Nasz patron

Kadra

Kronika

Uczniowie

Orlik

Projekty edukacyjne

Ubezpieczenie

    INFORMATOR

Dokumenty

Harmonogram

Kalendarium

Rada Rodziców

Opieka specjalistów

Samorząd 

 
 

Warto przeczytać

Zdolni znad Brdy


Z książką w trampkach
BYDGOSZCZ- nasza mała OjczyznaKSIĄŻKA- najwierniejszym towarzyszem w podróży życia

Spotkania pokoleń


Bąbel matematyczny

 
Bydgoszcz - gród nad Wisłą i Brdą szczyci się 659-letnią historią.
 
 To miasto średniowieczne i rdzennie polskie. Obecnie
- nowoczesny ośrodek handlu, biznesu i nauki. Tutaj przeszłość przeplata się z teraźniejszością. Świadectwem wspaniałej historii miasta są zabytki: Fara z XV wieku -
z cudownym obrazem Matki Boskiej Pięknej Miłości, kościoły Klarysek i Bernardynów, fragmenty średniowiecznych murów obronnych, secesyjne kamienice oraz spichrze z czasów pruskich, które stały się symbolem miasta.


   Początki Bydgoszczy sięgają średniowiecza, kiedy to powstawały pierwsze osiedla, tworzące drewnianą jeszcze wtedy osadę rybacką. Szybkiemu rozwojowi osady zwanej Bydgoszcza (rodzaj żeński) i przekształceniu jej w gród warowny sprzyjał fakt przebiegania w jej pobliżu - szlaku bursztynowego. Pierwszą pisemną wzmiankę o istnieniu grodu odnajdujemy w 1238 r.
   W
Zamek bydgoski, widok od południa. Fragment miedziorytu rysunku E.J. Dahlbergha z 1657 roku. topografii Starego Miasta nie sposób dostrzec śladów dawnego grodu ani wzniesionego w tym samym miejscu zamku, którego budowa datowana jest na rok 1347. Stał u zbiegu dzisiejszych ulic: Grodzkiej i Przy Zamczysku, wedle opisu z 1661 r. "na pagórku wyniosłym, murem starodawnym w kwadrat wybudowany". Ceglaną warownię o dwóch wieżach nakazał wznieść król Kazimierz Wielki wkrótce po pokoju kaliskim (1343 r.), gdy wyniszczona oblężeniami i okupacją krzyżacką kasztel bydgoska powróciła do Polski. Z rąk tego władcy otrzymała Bydgoszcz, w kwietniu 1346 r., przywilej lokacyjny.
   W roku 1398 Bydgoszcz zostaje zdobyta przez Krzyżaków, lecz natychmiast przybywa z odsieczą Władysław Jagiełło. Po tej napaści mury okrążające miasto zostały wzmocnione.
    Miasto rozwija się dynamicznie: w XV wieku rozbudowuje się o kolejne przedmieścia, budowane są młyny i spichlerze, rozwija się handel, głównie zbożem, i szkolnictwo, a nawet zbudowany jest wodociąg miejski. Przez pewien okres w mieście znajdowała się również mennica. W roku 1600 miasto liczy 5 tys. mieszkańców.
    W wieku XVII miasto cierpi w wyniku Potopu Szwedzkiego: w roku 1655 zajmują je Szwedzi, w 1656 wysadzony zostaje zamek. Ruiny nigdy nie zostają
odbudowane.
   W roku 1772, w wyniku I rozbioru Polski, Bydgoszcz znajduje się w granicach Prus. Miasto rozwija się, równocześnie prowadzona jest silna germanizacja ludności. W latach 1773-1774 odzyskuje swoją wagę gospodarczą poprzez budowę Kanału Bydgoskiego, stając się portem wewnątrz lądowym łączącym rzekę Brdę i Wisłą z Notecią i Wartą.
    Wiek XIX oznacza ostateczne zniwelowanie resztek zamku i fos, na tym terenie w roku 1879 powstają spichrze. Bydgoszcz powraca pod polskie władanie 19 lutego 1807 roku, w wyniku utworzenia Księstwa Warszawskiego, aby po Kongresie Wiedeńskim w roku 1815 znaleźć się na terenie Prus.
   19 stycznia 1920 roku Bydgoszcz powraca do Polski. Jednak nie na długo - 
5 września 1939 wkraczają tu wojska niemieckie. Wycofujące się polskie jednostki wojska i samoobrony walczą również z proniemieckimi jednostkami dywersyjnymi. Po wkroczeniu Niemców następują czasy terroru, publiczne egzekucje tysięcy ludzi, przede wszystkim inteligencji polskiej, i wywózki w głąb Rzeszy. Szacuje się, że podczas wojny łącznie zginęło 36 tys. bydgoszczan. Miasto wyzwolone zostaje 26 stycznia 1945. Za swój opór przeciwko najazdowi nazistowskich Niemiec w 1939 roku, po wojnie,w 1946 roku, w swoją 600-letnią rocznicę, miasto zostaje odznaczone Krzyżem Grunwaldzkim III
klasy.
      W 1973 r. włączono do Bydgoszczy pobliskie miasto Fordon.
Od 1 stycznia 1999 roku miasto jest w województwie kujawsko-pomorskim
.

Opracowanie: A.Kranc


Integracja

Biblioteka

Świetlica 


Webmaster: anrazu