projekt: http://szablony.atcsites.com

O SZKOLE

projekt: http://szablony.atcsites.com

FOTOGALERIA

projekt: http://szablony.atcsites.com

LLP COMENIUS

projekt: http://szablony.atcsites.com

MENU GŁóWNE

Strona główna

Projekt

50 - lecie

Rekrutacja

Plan lekcji

Historia szkoły

Nasz patron

Kronika

Kadra

Orlik

Projekty edukacyjne

Ubezpieczenie

    INFORMATOR

Dokumenty

Harmonogram

Kalendarium

Rada Rodziców

Opieka specjalistów

Samorząd 

 
 

Warto przeczytać

Zdolni znad Brdy


Z książką w trampkach
BYDGOSZCZ- nasza mała OjczyznaKSIĄŻKA- najwierniejszym towarzyszem w podróży życia

Spotkania pokoleń


Bąbel matematyczny

 


KALENDARIUM

4.09.1967

Oddanie do użytku budynku szkoły, powierzenie funkcji dyrektora Pani Halinie Mikulskiej.

7.06.1969

Otwarcie obiektu sportowo-rekreacyjnego.

11.02.1969

Przyjęcie patronatu nad szkołą przez Zakłady Remontowo-Montażowe Przemysłu Mięsnego „Metalowiec”.

3.10.1974

Nadanie szkole imienia por.Zdzisława Wizowa i objęcie patronatu nad szkołą przez Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych

2.05.1975

Otrzymanie sztandaru przez 20 Szczep ZHP ufundowanego ze składek harcerzy, żołnierzy, uczniów i rodziców.

14.10.1978

Otrzymanie sztandaru ufundowanego ze składek milicjantów, pierwsze wykonanie hymnu szkoły.

1.09.1980

Powierzenie funkcji dyrektora Pani Lidii Kwiatkowskiej.

12.05.1983

Otwarcie Izby Tradycji Szkoły.

8.11.1986

Otwarcie harcówki i przyznanie szkole medalu „Za zasługi dla ZBOWiD”.

5.10.1988

Przyjęcie szkoły do Klubu Przodujących Szkół.

20.01.1990

Otwarcie pracowni komputerowej w szkole.

1.09.1990

Powierzenie funkcji dyrektora szkoły Pani Wacławie Florczak.

11.04.1991

Otwarcie Izby Pamięci Narodowej.

1991/92

W tym roku szkolnym troje uczniów otrzymuje promocję poza normalnym trybem.

1.09.1992

Utworzenie czterech klas autorskich i świetlicy folklorystycznej.

1.09.1993

Utworzenie przy szkole Społecznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

1.09.1994

Powstanie trzech kolejnych klas autorskich.

1.09.1995

Założenie w szkole „Pogotowia naukowego” dla uczniów z długą absencją chorobową.

1.09.1996

Wdrażanie programu autorskiego w klasie drugiej „Wychowanie do akceptacji niepełnosprawnych”.

26.04.1997

Zorganizowanie festynu osiedlowego w ramach obchodów XXX-lecia szkoły.

10.05.1997

30 urodziny szkoły- ogólnomiejska akademia.

1.09.1997

Powierzenie funkcji dyrektora szkoły Pani Marii Frankowskiej.

17.12.1997

Uchwała Rady Miasta w sprawie zmiany nazwy szkoły.

21.02.1998

Otwarcie drugiej sali gimnastycznej.

16.10.1998

Uroczysta akademia z okazji XX-lecia pontyfikatu Papieża Jana Pawła II.

10.03.1999

Otwarcie „Zielonej Sali Gimnastycznej”.

22.06.1999

Podsumowanie akcji: „Pomagamy Kamilce” i „Wózek dla Mateusza”.

22.06.1999

Szkoła otrzymuje za współpracę z 28 Kołem Kombatantów Rzeczypospolitej złoty krzyż za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

1.09.2001

Utworzenie oddziału przedszkolnego i klasy integracyjnej.
 

17/18.12.2001

Nadanie szkole imienia:
Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
Integracja

Biblioteka

Świetlica 


Webmaster: anrazu