projekt: http://szablony.atcsites.com

O SZKOLE

projekt: http://szablony.atcsites.com

FOTOGALERIA

projekt: http://szablony.atcsites.com

LLP COMENIUS

projekt: http://szablony.atcsites.com

MENU GŁóWNE

Strona główna

Rekrutacja

Plan lekcji

Historia szkoły

Nasz patron

Kadra

Kronika

Uczniowie

Orlik

Projekty edukacyjne

    INFORMATOR

Dokumenty

Harmonogram

Kalendarium

Rada Rodziców

Opieka specjalistów

 
 

Warto przeczytać

Zdolni znad Brdy


Z książką w trampkach 


KALENDARIUM

4.09.1967

Oddanie do użytku budynku szkoły, powierzenie funkcji dyrektora Pani Halinie Mikulskiej.

7.06.1969

Otwarcie obiektu sportowo-rekreacyjnego.

11.02.1969

Przyjęcie patronatu nad szkołą przez Zakłady Remontowo-Montażowe Przemysłu Mięsnego „Metalowiec”.

3.10.1974

Nadanie szkole imienia por.Zdzisława Wizowa i objęcie patronatu nad szkołą przez Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych

2.05.1975

Otrzymanie sztandaru przez 20 Szczep ZHP ufundowanego ze składek harcerzy, żołnierzy, uczniów i rodziców.

14.10.1978

Otrzymanie sztandaru ufundowanego ze składek milicjantów, pierwsze wykonanie hymnu szkoły.

1.09.1980

Powierzenie funkcji dyrektora Pani Lidii Kwiatkowskiej.

12.05.1983

Otwarcie Izby Tradycji Szkoły.

8.11.1986

Otwarcie harcówki i przyznanie szkole medalu „Za zasługi dla ZBOWiD”.

5.10.1988

Przyjęcie szkoły do Klubu Przodujących Szkół.

20.01.1990

Otwarcie pracowni komputerowej w szkole.

1.09.1990

Powierzenie funkcji dyrektora szkoły Pani Wacławie Florczak.

11.04.1991

Otwarcie Izby Pamięci Narodowej.

1991/92

W tym roku szkolnym troje uczniów otrzymuje promocję poza normalnym trybem.

1.09.1992

Utworzenie czterech klas autorskich i świetlicy folklorystycznej.

1.09.1993

Utworzenie przy szkole Społecznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

1.09.1994

Powstanie trzech kolejnych klas autorskich.

1.09.1995

Założenie w szkole „Pogotowia naukowego” dla uczniów z długą absencją chorobową.

1.09.1996

Wdrażanie programu autorskiego w klasie drugiej „Wychowanie do akceptacji niepełnosprawnych”.

26.04.1997

Zorganizowanie festynu osiedlowego w ramach obchodów XXX-lecia szkoły.

10.05.1997

30 urodziny szkoły- ogólnomiejska akademia.

1.09.1997

Powierzenie funkcji dyrektora szkoły Pani Marii Frankowskiej.

17.12.1997

Uchwała Rady Miasta w sprawie zmiany nazwy szkoły.

21.02.1998

Otwarcie drugiej sali gimnastycznej.

16.10.1998

Uroczysta akademia z okazji XX-lecia pontyfikatu Papieża Jana Pawła II.

10.03.1999

Otwarcie „Zielonej Sali Gimnastycznej”.

22.06.1999

Podsumowanie akcji: „Pomagamy Kamilce” i „Wózek dla Mateusza”.

22.06.1999

Szkoła otrzymuje za współpracę z 28 Kołem Kombatantów Rzeczypospolitej złoty krzyż za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

1.09.2001

Utworzenie oddziału przedszkolnego i klasy integracyjnej.
 

17/18.12.2001

Nadanie szkole imienia:
Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
Integracja

Biblioteka

Świetlica 


Webmaster: anrazu