projekt: http://szablony.atcsites.com

O SZKOLE

projekt: http://szablony.atcsites.com

FOTOGALERIA

projekt: http://szablony.atcsites.com

LLP COMENIUS

projekt: http://szablony.atcsites.com

MENU GŁóWNE

Strona główna

Projekt

50 - lecie

Rekrutacja

Plan lekcji

Historia szkoły

Nasz patron

Kronika

Kadra

Orlik

Projekty edukacyjne

Ubezpieczenie

    INFORMATOR

Dokumenty

Harmonogram

Kalendarium

Rada Rodziców

Opieka specjalistów

Samorząd 

 
 

Warto przeczytać

Zdolni znad Brdy


Z książką w trampkach
BYDGOSZCZ- nasza mała OjczyznaKSIĄŻKA- najwierniejszym towarzyszem w podróży życia

Spotkania pokoleń


Bąbel matematyczny

 


DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLICY SZKOLNEJ SP 20

 

Świetlica jako pozalekcyjna forma opiekuńczo-wychowawcza działalności szkoły  przeznaczona jest dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych.

W SP 20, pod kierunkiem trzech wychowawców, działa świetlica szkolna, która przyjęła nazwę „Słoneczna Gromada”. Uczęszczają do niej dzieci z klas I, II i III. Świetlica jest czynna codziennie w godzinach 7.00 – 17.00, z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt.


Celem działalności świetlicy jest zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki, warunków do wszechstronnego rozwoju i rekreacji oraz w miarę możliwości pomocy w nauce.

Do zadań świetlicy należy:

- ujawnianie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, podróżniczych, plastycznych
- organizowanie gier i zabaw ruchowych
-kształtowanie nawyków związanych z utrzymaniem higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia
- rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności
- w miarę możliwości organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej
- współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy

Nasza świetlica jest miejscem, w którym dzieci mogą mile spędzać czas wolny i nawiązać kontakty z rówieśnikami. Mamy dużą świetlicę składającą się z dwóch sal. Dzięki temu dzieci swobodnie bawią się, grają korzystając z bogatego zestawu gier dydaktycznych i planszowych, wypoczywają, jak i pracują. Nasza świetlica jest bardzo kolorowa, przytulna i zadbana. Jej wystrój dostosowany jest zawsze do aktualnej pory roku, świąt, ważnych wydarzeń szkolnych, na wystawkach eksponowane są prace dzieci powstałe podczas zajęć. Mamy również swoją kronikę, w której zapisujemy różne wydarzenia z życia świetlicy. 

W świetlicy realizujemy tygodniowe lub dwutygodniowe cykle tematyczne związane z przemiennością pór roku, światem przyrody, świętami rodzinnymi itp. Wiodącym Programem, realizowanym cyklicznie podczas całego roku szkolnego naprzemiennie, jest „Świetlicowa podróż dookoła świata”  oraz „Świetlicowa podróż po państwach Unii Europejskiej”- podczas świetlicowej podróży odwiedzamy różne kraje poznając ich zwyczaje, kulturę, zabytki, oraz innowacja „…Śladami słynnych odkrywców i wynalazców”  - podczas zajęć poznajemy przełomowe osiągnięcia ludzkości w różnych dziedzinach wiedzy i praktyki codziennego życia.            W „Słonecznej Gromadzie” bawimy się i uczymy na różne sposoby,
m.in. podczas
:

-         zajęć plastycznych wykorzystując różnorodne techniki plastyczne (nie tylko rysujemy              i malujemy, również wyklejamy wydzieranką, lepimy z plasteliny i masy solnej oraz składamy papier techniką origami tworząc papierowe cuda),

-         zajęć umuzykalniających – śpiewamy różne piosenki, pląsy, gramy na instrumentach, tańczymy i bawimy się przy muzyce,

-     zajęć sportowo-rekreacyjnych odbywających się w świetlicy, na świeżym powietrzu, na Orliku.

 

Świetlica szkolna SP 20 prężnie działa na terenie szkoły, jak i poza nią:

- organizuje różne konkursy plastyczne dla dzieci z klas I-III, np. konkurs wielkanocny na najładniejszą pisankę.
- z pomocą dzieci przygotowuje dekoracje szkoły, korytarzy na różne uroczystości szkolne,
- organizuje i prowadzi szkolne kiermasze z udziałem rodziców i nauczycieli, m.in. kiermasze kartek okolicznościowych, ozdób świątecznych, pisanek wielkanocnych,
- każdego roku przeprowadza uroczystości świetlicowe, np. „Przyjęcie pierwszoklasistów do Słonecznej Gromady – pasowanie na świetliczaka”, „Wigilia w świetlicy z udziałem Mikołaja”,
-tradycyjnie jak co roku możemy pochwalić się stworzeniem już po raz trzynasty własnego dużego świetlicowego kalendarza ilustrowanego pracami plastycznymi dzieci.  Dwa razy udało się nam wydrukować we własnym zakresie 30 kalendarzy formatu A5 na rok 2004 oraz na rok 2006. Rozprowadziliśmy je wśród rodziców naszych świetliczaków.
- świetliczaki z powodzeniem brały udział w konkursach plastycznych organizowanych przez różne instytucje i przez wychowawców świetlicy.

Świetlica powinna przygotować dzieci do wartościowego spędzania czasu wolnego, wyrobienia nawyku kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy, właściwej zdrowej rywalizacji i bezpiecznego przebywania z rówieśnikami. Tak jest też w naszej świetlicy. My wychowawcy mamy nadzieję, że działalność naszej świetlicy zaprzecza mitowi, który głosi, że świetlica szkolna to przechowalnia dla dzieci, w której się nic nie dzieje.ŚWIETLICOWY  KALENDARZ  ŚCIENNY

Jak co roku w styczniu podczas zajęć przygotowujemy własne kalendarze ścienne. Już po raz szesnasty dzieci ze „Słonecznej Gromady Świetlicowej” są ilustratorami kart wybranych miesięcy. Do tworzenia stron kalendarza było wielu chętnych. Pierwszoklasiści przygotowali prace do dwóch kalendarzy, uczniowie klas II i III do kolejnych trzech. Mamy nadzieję, że prace małych artystów będą cieszyły oko rodziców, kolegów i gości odwiedzających naszą szkołę.
Wychowawcy świetlicy organizują również każdego miesiąca konkursy plastyczne dla świetliczków, jak i pozostałych dzieci klas I-III. A oto laureaci dotychczasowych konkursów i ich prace……

Galeria zdjęćIntegracja

Biblioteka

Świetlica