projekt: http://szablony.atcsites.com

O SZKOLE

projekt: http://szablony.atcsites.com

FOTOGALERIA

projekt: http://szablony.atcsites.com

LLP COMENIUS

projekt: http://szablony.atcsites.com

MENU GŁóWNE

Strona główna

Projekt

50 - lecie

Rekrutacja

Plan lekcji

Historia szkoły

Nasz patron

Kronika

Kadra

Orlik

Projekty edukacyjne

Ubezpieczenie

    INFORMATOR

Dokumenty

Harmonogram

Kalendarium

Rada Rodziców

Opieka specjalistów

Samorząd 

 
 

Warto przeczytać

Zdolni znad Brdy


Z książką w trampkach
BYDGOSZCZ- nasza mała OjczyznaKSIĄŻKA- najwierniejszym towarzyszem w podróży życia

Spotkania pokoleń


Bąbel matematyczny

 


Szkoła Kardynała

W dniach 17 i 18 grudnia w Szkole Podstawowej nr 20 miało miejsce uroczyste wydarzenie związane z nadaniem lej szkole imienia niezwykłego Patrona.
        Uroczystość    rozpoczęła    się    w    poniedziałek o godz. 9™ mszą św. w kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Bydgoszczy, którą celebrował nie kto inny jak sam arcybiskup ks. Henryk Muszyński. We mszy św. brali udział uczniowie i nauczyciele, a także zaproszeni goście. Podczas mszy, między innymi, odbyło się wręczenie i poświęcenie nowego sztandaru szkoły.
        Dalszy ciąg uroczystości przebiegał na terenie szkoły. Na początku nastąpiło poświęcenie przez arcybiskupa tablicy pamiątkowej. Następnie goście obejrzeli program artystyczny przygotowany przez uczniów szkoły. Głównym przesłaniem tej uroczystości była parafraza wiersza księdza Jana Twardowskiego Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą...". Na koniec tej części został odśpiewany hymn szkoły. Po części artystycznej arcybiskup zwiedził wystawę obrazów Tadeusza Rupiewicza pt. ,,Sacrum w malarstwie" i Izbę Tradycji, w której zaprezentowane zostały, już w bożonarodzeniowej oprawie, wszystkie pamiątki i eksponaty związane z życiem i służbą kapłańska Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz tradycją i historią szkoły. Oprócz wycinków czasopism, dokumentacji piśmienniczej i zbiorów artykułów muzealnych,  uczniowie przygotowali własne prace.  Można było zobaczyć katalogi o życiu Kardynała, natomiast na stołach ustawione zostały rzeźby obrazujące postać Patrona, wykonane z gliny i wosku.

        Następnie przedstawiciele hierarchii kościelnej, pani dyrektor i nauczyciele rozmawiali na tematy związane ze szkołą, a dotyczące sfery kształtowania prawidłowych wzorców osobowych i charakterów wychowanków zgodnych z nauką Kościoła. Ta rozmowa pozwoliła usystematyzować poglądy i oczekiwania obu instytucji, dotyczące sposobów wychowania młodego pokolenia, umożliwiła także gościom częściowe zapoznanie się ze specyfika kształcenia, z nowymi metodami nauczania i praktycznymi sposobami przekazywania uczniom na zajęciach katolickich zasad współżycia społecznego.

W drugim dniu uroczystości - 18 grudnia, odbyło się spotkanie władz miasta Bydgoszczy z dyrekcją, nauczycielami i uczniami. Na uroczystość zostali zaproszeni i przybyli między innymi Prezydent Miasta Bydgoszczy Roman Jasiakiewicz i przewodnicząca rady miasta Felicja Gwincińska. Dokonali uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Następnie wszyscy zaproszeni goście wysłuchali pro­gramu artystycznego, zwiedzili wystawę ,, Sacrum w malarstwie" oraz Izbę Tradycji i wysłuchali kolęd w wykonaniu chóru dziecięcego. Zapoznali się z sukce­sami uczniów i nauczycieli.

        Na zakończenie Prezydent Miasta życzył, aby w tej szkole nadal gościła tak dobra atmosfera nauki i pracy jak do tej pory. Dodał również, że chciałby, aby na­uczyciele i uczniowie osiągnęli bardzo dobre wyniki w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Mamy zatem pierwszą w Bydgoszczy „Szkołę Kardy­nała".

Opracowała: Katarzyna Sidorowicz-Wojno

Aktualności

Integracja

Biblioteka

Świetlica