projekt: http://szablony.atcsites.com

NASZE SUKCESY

projekt: http://szablony.atcsites.com

FOTOGALERIA

projekt: http://szablony.atcsites.com

LLP COMENIUS

projekt: http://szablony.atcsites.com

MENU GŁóWNE

Strona główna

Aktualności

Ochrona danych osobowych

Przerwy

Podręczniki

eDziennik

Obiady

50 - lecie

Plan lekcji

Historia szkoły

Nasz patron

Orlik

Ubezpieczenie

    INFORMATOR

Dokumenty

Kalendarium

Rada Rodziców

Opieka specjalistów

Samorząd 

 
 

Warto przeczytać

Zdolni znad Brdy


Z książką w trampkach
BYDGOSZCZ- nasza mała OjczyznaKSIĄŻKA- najwierniejszym towarzyszem w podróży życia

Spotkania pokoleń


Bąbel matematyczny

Szkoła Podstawowa nr

 20 w Bydgoszczy


 W naszej szkole realizowanych jest wiele programów i projektów edukacyjnych.

nr 20 w Bydgoszczy


"Stop elektrośmieciom"

Projekt dla klas III (ekologiczny) uświadamianie dzieci o szkodliwości wyrzucanych , zepsutych urządzeń elektrycznych.
"Mamo, tato , nie pal przy mnie, proszę"

 Projekt realizowany w klasach II. Projekt dotyczy szkodliwości palenia papierosów. Zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży.
Nauka postępowania w sytuacjach wymuszonego biernego palenia.
"Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej".

Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia. Zmiana nawyków żywieniowych.
"Trzymaj formę"

Celem programu "Trzymaj formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. Program pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie.
"Umysły przyszłości"

Poprawa jakości edukacji poprzez opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego programu nauczania obejmującego I etap edukacyjny (edukacja wczesnoszkolna) wraz z obudową metodyczną w postaci multimedialnych pakietów narzędzi edukacyjnych.

 Witaj na stronie Szkoły Podstawowej nr 20 w Bydgoszczy

Szkoła Pod
stawowa nr 20 w Bydgoszczy
Integracja

Biblioteka

Świetlica