projekt: http://szablony.atcsites.com

O SZKOLE

projekt: http://szablony.atcsites.com

FOTOGALERIA

projekt: http://szablony.atcsites.com

ERASMUS +

projekt: http://szablony.atcsites.com

MENU GŁóWNE

Strona główna

Ochrona danych osobowych

Przerwy

Podręczniki

eDziennik

Obiady

Projekt "Po co? Dlaczego? Jak?"

50 - lecie

Plan lekcji

Historia szkoły

Nasz patron

Orlik

Ubezpieczenie

    INFORMATOR

Dokumenty

Kalendarium

Rada Rodziców

Opieka specjalistów

Samorząd 

 
 

Zdolni znad Brdy


Z książką w trampkachBYDGOSZCZ- nasza mała OjczyznaKSIĄŻKA- najwierniejszym towarzyszem w podróży życia

Spotkania pokoleń


Bąbel matematyczny

Po co? Dlaczego? Jak? – kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów.

Od dnia 2 października 2017 r. w związku z przystąpieniem naszej szkoły do Projektu „Po co? Dlaczego? Jak? – kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego rozpoczęły się zajęcia dodatkowe oparte na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych dla klas: 6c, 6b, 4d.
W ramach projektu uczniowie będą realizowali następujące moduły tematyczne zajęć:
1.    Wprowadzenie do metody eksperymentu.
2.    Wyposażenie pracowni przyrodniczej.
3.    Woda – cud natury. 
4.    Powietrze – magiczna mieszanina.
5.    Ziemia – szczególna planeta - miejsce życia. 
6.    Energia i jej przemiany.
Na pierwszych zajęciach, które odbyły się 2 października dla klas: 6c, 6b i 7 października dla klasy 4d uczniowie poznali zasady pracy na zajęciach, regulamin bezpiecznego eksperymentowania, zasady BHP, zasady mikroskopowania. Mieli okazję obejrzeć preparaty trwałe: odnóża owada, cebulkę włosa.
Na drugich zajęciach, które odbyły się 9 października dla klas 6c, 6b i 13 października dla klasy 4d uczniowie samodzielnie przygotowali i obserwowali pod mikroskopem preparat skórki cebuli. Badali zjawisko przenikania wody do roztworu o większym stężeniu substancji rozpuszczonych. Wyjaśniali zjawisko plazmolizy i deplazmolizy w komórkach skórki cebuli.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.
Iwona Zasieczna, Anna Wiate
Galeria zdjęćInformacje o projekcie

Ogłoszenie o naborze do projektu

Regulamin naboru i uczestnictwa

Informacja o wyniku postępowania  

Ogłaszamy postępowanie na zakup sprzętu komputerowego:

 - Zapytanie ofertowe -
 -  Formularz oferty-
 - Oświadczenie -

Ogłaszamy nabór dla nauczycieli - uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu „Po co? Dlaczego? Jak? – kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów” realizowanego przez Miasto Bydgoszcz w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.
Projekt realizowany jest w okresie: 01.05.2017 r. – 31.07.2018 r.
Chętni nauczyciele proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu Rekrutacji uczestników projektu, następnie prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego - dokumenty te są dostępne  w sekretariacie szkoły, Biurze Projektu i na stronie internetowej szkoły: www.sp20.bydgoszcz.pl . 

Dokumenty – formularze zgłoszeniowe do projektu przyjmuje koordynator szkolny – Lucyna Sawicka
 Z chwilą zakwalifikowania się do projektu uczestnik jest zobowiązany o dostarczenie wypełnionej deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – dokumenty te będą dostępne w sekretariacie szkoły, Biurze Projektu i na stronie internetowej szkoły: www.sp20.bydgoszcz.pl

Termin składania dokumentów: 7 lipca 2017 r.

Witaj na stronie Szkoły Podstawowej nr 20 w Bydgoszczy 

"Słowa, które uzdrawiają duszę" Miejski Konkurs Literacki
Integracja