Wyszukiwarka

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

Szkoła Podstawowa nr 20
im. Ks.Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego z Oddziałami Integracyjnymi
Przedszkole nr 2
 85-601 Bydgoszcz ul. Grabowa 4
tel. 52 3415496
85-602 Bydgoszcz ul.Kaliska 10
tel. 52 3211360
zspp02@edu.bydgoszcz.pl

Rada Rodziców

Przewodniczący: Karolina Kiedrowicz
 Wiceprzewodniczący: Agnieszka Sarecka
Skarbnik: Karolina Karkosik

Rada Rodziców reprezentuje interesy wszystkich Państwa jako Rodziców, zarówno na terenie szkoły, jak i poza szkołą. Działania Rady mają na celu wsparcie rozwoju dzieci i ich pasji, poprawę ich komfortu oraz bezpieczeństwa.
 

Numer konta:

0710  9025  9000  0000  0141  8762  42

Artykuły