Wyszukiwarka

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

Szkoła Podstawowa nr 20
im. Ks.Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego z Oddziałami Integracyjnymi
Przedszkole nr 2
 85-601 Bydgoszcz ul. Grabowa 4
tel. 52 3415496
85-602 Bydgoszcz ul.Kaliska 10
tel. 52 3211360
zspp02@edu.bydgoszcz.pl

Spotkania pokoleń

670. urodziny Bydgoszczy w roku 2016 stały się inspiracją do organizowania wydarzenia nazwanego przez nas Spotkanie pokoleń. Uczestniczą w nim uczniowie oraz ich rodzeństwo, rodzice, a także babcie i dziadkowie. Szczególnie cieszymy się z obecności seniorów.

Tematem przewodnim spotkań jest nasze ukochane miasto! Podczas pierwszej edycji w 2016 roku drużyny rodzinne brały udział w turnieju wiedzy o Bydgoszczy. Tęga gimnastyka umysłu z pewnością rozbudziła zainteresowanie naszą małą Ojczyzną  niejednego uczestnika. Wszyscy spisali się znakomicie, więc spotkanie zakończyło się przy kuchu i sznece z glancem.

W roku 2017 aż 19 rodzin wzięło udział w grze miejskiej. Początek i zakończenie nastąpiły w amfiteatrze  przy ul. Mostowej. Każda z sześciu grup przemierzyła jedną z tras. Niektórzy podążali trasą Artystyczną, inni Basztową, Targową, Ratuszową, Flisacką lub Kasztelańską. Dzieci z zaangażowaniem rozwiązywały różne historyczne i przyrodnicze zagadki, a rodzice i seniorzy odkryli niejeden ciekawy zakątek miasta, choć tak długo w nim mieszkają. Najważniejszy jest jednak wspólnie spędzony czas, no i na zakończenie zasłużone looody!

Arleta Kempa, Lucyna Pawlicka, Anna Wiater

Artykuły