Wyszukiwarka

Szkoła Podstawowa nr 20
im. Ks.Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego
z Oddziałami Integracyjnymi
85-601 Bydgoszcz ul. Grabowa 4 tel. 52 341 54 96 (przedszkole,klasy1-3)
85-602 Bydgoszcz ul.Kaliska 10 tel. 52 32 11 360 (klasy IV-VIII)
sp20@edu.bydgoszcz.pl

Zajęcia dodatkowe

 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu  - 8a

Zajęcia przygotowujące do egzaminu  - 8b

Zajęcia przygotowujące do egzaminu  - 8c

Zajęcia przygotowujące do egzaminu  - 8d

Zajęcia przygotowujące do egzaminu kl.8- j. angielski

Koło fizyczno-astronomiczne kl.7-8

Konsultacje z chemii – 7-8

Konsultacje z języka niemieckiego – 7-8

Szkolne Koło Miłośników Miasta Bydgoszczy- kl. 7-8

Zajęcia sportowe- piłka nożna, chłopcy kl. 6-8

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki – 4-8

Kółko komputerowe  - 4-8

Koło języka angielskiego – 4-8- Pogotowie językowe

Konsultacje- przygotowywanie projektów, prac na konkursy – 4-8

Koło polonistyczno- teatralne – 4-8

Zajęcia muzyczne 4-8

Zajęcia sportowe -4-8

Koło matematyczne – 4-8

Koło matematyczne – kl. 4

Konsultacje z geografii

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z geografii

Koło historyczne kl. 6- 8

Nauka języka migowego

Zajęcia plastyczne kl. 4 d

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z j. polskiego kl. 6c

Zajęcia sportowo- rekreacyjne kl. 6- 8

Koło gitarowe dla początkujących

Koło gitarowe dla zaawansowanych

Zajęcia uwzględniające potrzeby uczniów kl. 4b, 4c, 4d

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze kl. 5

Zajęcia wspierające rozwój ucznia kl. 5

Zajęcia uwzględniające potrzeby uczniów- kl.5c

Zajęcia socjoterapeutyczne – 5-6

Zajęcia wspierające rozwój- uczeń z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym

Zajęcia sportowo- rekreacyjne – kl.4

Zajęcia koła historycznego – kl.4

Konsultacje z biologii, przyrody – 4-5

Kółko przyrodnicze ,,Młodzi odkrywcy przyrody” dla klasy 4c

Arteterapia

Zajęcia wspierające rozwój uczniów z orzeczeniami

 Zajęcia wspierające rozwój ,,Uczeń zdolny” – 1a

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze – 1a

Twórcza ekspresja dziecięca inspirowana literaturą i otaczającym światem – 1b

Zajęcia sportowe – 1b

Robotyka – 1c

Robotyka -2c

Zajęcia wspierające rozwój – 2a

Zajęcia rozwijające zainteresowania-2c

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze-2c

Zajęcia wspierające rozwój – 2d

Zajęcia sportowo- rekreacyjne 2a

Zajęcia wspierające rozwój – 2b

Koło plastyczno- muzyczne – 2b

Konsultacje z j. polskiego i matematyki – kl.3