projekt: http://szablony.atcsites.com

O SZKOLE

projekt: http://szablony.atcsites.com

FOTOGALERIA

projekt: http://szablony.atcsites.com

LLP COMENIUS

projekt: http://szablony.atcsites.com

MENU GŁóWNE

Strona główna

Rekrutacja

Plan lekcji

Historia szkoły

Nasz patron

Kadra

Kronika

Uczniowie

Orlik

Projekty edukacyjne

    INFORMATOR

Dokumenty

Harmonogram

Kalendarium

Rada Rodziców

Opieka specjalistów

 
 

Warto przeczytać

Zdolni znad Brdy


Z książką w trampkach


Otwarcie “Orlika” przy Szkole Podstawowej nr 20 przy ul. Grabowej odbyło się z 10 stycznia 2013r. Dla naszej szkoły otwarcie boiska było wyjątkowym wydarzeniem!


Galeria zdjęć z otwarcia

Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych
"Moje boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 20 w Bydgoszczy

 • Obiekt jest ogólnodostępny dla dzieci, młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych.
 • Wstęp jest bezpłatny.
 • Wtrakcie roku szkolnego w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 16.00 kompleks udostępniany jest wyłącznie grupom zorganizowanym placówek oświatowych.
 • Zajecia prowadzone na boiskach odbywają się pod nadzorem instruktora.
 • Korzystanie z obiektu jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z instruktorem.
 • Do godziny 18.00 dorośli mogą korzystać z obiektów tylko w przypadku gdy nie będą zarezerwowane w harmonogramie zajęcia dla dzieci i młodzieży.
 • Jednocześnie z obiektu może korzystać do 30 osób - w tym z boiska do piłki nożnej do 16 osób i z boiska wielofunkcyjnego do 14 osób. Na ogrodzonym terenie obiektu nie przewiduje się miejsca dla publiczności.
 • Korzystający z boisk są zobowiązani do zachowania porządku i czystości na całym obiekcie, przestrzegania przepisów BHP i p.poż.,podporządkowania się poleceniom instruktorów i pracowników obsługi oraz achowania się w sposób kulturalny.
 • Wszelkie uszkodzenia na terenie obiektu należy zgłaszać bezwłocznie administratorowi.
 • Administrator kompleksu boisk nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób naruszających niniejszy regulamin, szkody powstałe w wyniku działania osób trzecich oraz rzeczy pozostawione bez opieki.
 • Za bezpieczeństwo osób korzystających z obiektów podczas zorganizowanych zajęć sportowo-rekreacyjnych, odpowiada osoba prowadząca te zajęcia.
 • Dzieci i młodzież do lat 18 mogą korzystać z obiektów wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 • Osoby korzystajace z obiektów ponoszą odpowiedzialność materialną za ewentualne zniszczenia.
 • Z boisk można korzystać w odpowiednim, czystym obuwiu sportowym. Kategorycznie zabrania się używania obuwia z metalowymi korkami czy kolcami.
 • Na terenie obiektu i w jego najbliższym otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz: 
- spożywania alkoholu
- palenia tytoniu
- używania środków odurzających
- przebywania pod wpływem w.wym. środków
- żucia gumy
 • Ponadto zabrania się:
- jazdy na łyżworolkach, deskorolkach, wrotkach rowerach, motorowerach i innych pojazdach mechanicznych
- przebywania i korzystania z boisk poza godzinami otwacia
- zakłócania porządku i używania słów wulgarnych
- wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe
- korzystania z boisk bez zgody zarządzającego
- wyprowadzania zwierząt

 Witaj na stronie Szkoły Podstawowej nr 20 w Bydgos
stawowa nr 20 w Bydgoszczy
Godziny otwarcia obiektu:

- w dni robocze w godz. od 16.00 do 21.00 (w tym dla dzieci i młodzieży od 16.00 do 18.00)
- w soboty i niedziele od 10.00 do 17.30 (w tym dla dzieci i młodzieży od 10.00 do 14.00)Integracja

Biblioteka

Świetlica