projekt: http://szablony.atcsites.com

NASZE SUKCESY

projekt: http://szablony.atcsites.com

FOTOGALERIA

projekt: http://szablony.atcsites.com

ERASMUS +

projekt: http://szablony.atcsites.com

MENU GŁóWNE

Strona główna

Aktualności

Ochrona danych osobowych

Przerwy

Podręczniki

eDziennik

Obiady

50 - lecie

Plan lekcji

Historia szkoły

Nasz patron

Orlik

Ubezpieczenie

    INFORMATOR

Dokumenty

Kalendarium

Rada Rodziców

Opieka specjalistów

Samorząd 

 
 

Zdolni znad Brdy


Z książką w trampkachBYDGOSZCZ- nasza mała OjczyznaKSIĄŻKA- najwierniejszym towarzyszem w podróży życia

Spotkania pokoleń


Bąbel matematyczny
Otwarcie “Orlika” przy Szkole Podstawowej nr 20 przy ul. Grabowej odbyło się z 10 stycznia 2013r. Dla naszej szkoły otwarcie boiska było wyjątkowym wydarzeniem!


Galeria zdjęć z otwarcia

Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych
"Moje boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 20 w Bydgoszczy

 • Obiekt jest ogólnodostępny dla dzieci, młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych.
 • Wstęp jest bezpłatny.
 • Wtrakcie roku szkolnego w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 16.00 kompleks udostępniany jest wyłącznie grupom zorganizowanym placówek oświatowych.
 • Zajecia prowadzone na boiskach odbywają się pod nadzorem instruktora.
 • Korzystanie z obiektu jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z instruktorem.
 • Do godziny 18.00 dorośli mogą korzystać z obiektów tylko w przypadku gdy nie będą zarezerwowane w harmonogramie zajęcia dla dzieci i młodzieży.
 • Jednocześnie z obiektu może korzystać do 30 osób - w tym z boiska do piłki nożnej do 16 osób i z boiska wielofunkcyjnego do 14 osób. Na ogrodzonym terenie obiektu nie przewiduje się miejsca dla publiczności.
 • Korzystający z boisk są zobowiązani do zachowania porządku i czystości na całym obiekcie, przestrzegania przepisów BHP i p.poż.,podporządkowania się poleceniom instruktorów i pracowników obsługi oraz achowania się w sposób kulturalny.
 • Wszelkie uszkodzenia na terenie obiektu należy zgłaszać bezwłocznie administratorowi.
 • Administrator kompleksu boisk nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób naruszających niniejszy regulamin, szkody powstałe w wyniku działania osób trzecich oraz rzeczy pozostawione bez opieki.
 • Za bezpieczeństwo osób korzystających z obiektów podczas zorganizowanych zajęć sportowo-rekreacyjnych, odpowiada osoba prowadząca te zajęcia.
 • Dzieci i młodzież do lat 18 mogą korzystać z obiektów wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 • Osoby korzystajace z obiektów ponoszą odpowiedzialność materialną za ewentualne zniszczenia.
 • Z boisk można korzystać w odpowiednim, czystym obuwiu sportowym. Kategorycznie zabrania się używania obuwia z metalowymi korkami czy kolcami.
 • Na terenie obiektu i w jego najbliższym otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz: 
- spożywania alkoholu
- palenia tytoniu
- używania środków odurzających
- przebywania pod wpływem w.wym. środków
- żucia gumy
 • Ponadto zabrania się:
- jazdy na łyżworolkach, deskorolkach, wrotkach rowerach, motorowerach i innych pojazdach mechanicznych
- przebywania i korzystania z boisk poza godzinami otwacia
- zakłócania porządku i używania słów wulgarnych
- wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe
- korzystania z boisk bez zgody zarządzającego
- wyprowadzania zwierząt

 Witaj na stronie Szkoły Podstawowej nr 20 w Bydgos
stawowa nr 20 w Bydgoszczy
Godziny otwarcia obiektu:

- w dni robocze w godz. od 16.00 do 21.00 (w tym dla dzieci i młodzieży od 16.00 do 18.00)
- w soboty i niedziele od 10.00 do 17.30 (w tym dla dzieci i młodzieży od 10.00 do 14.00)


facebook

Integracja