projekt: http://szablony.atcsites.com

O SZKOLE

projekt: http://szablony.atcsites.com

FOTOGALERIA

projekt: http://szablony.atcsites.com

LLP COMENIUS

projekt: http://szablony.atcsites.com

MENU GŁóWNE

Strona główna

Projekt

50 - lecie

Rekrutacja

Plan lekcji

Historia szkoły

Nasz patron

Kronika

Kadra

Orlik

Projekty edukacyjne

Ubezpieczenie

    INFORMATOR

Dokumenty

Harmonogram

Kalendarium

Rada Rodziców

Opieka specjalistów

Samorząd 

 
 

Warto przeczytać

Zdolni znad Brdy


Z książką w trampkach
BYDGOSZCZ- nasza mała OjczyznaKSIĄŻKA- najwierniejszym towarzyszem w podróży życia

Spotkania pokoleń


Bąbel matematyczny

Szkoła Podstawowa nr 20 w Bydgoszczy


Pedagog szkolny mgr Renata Nitecka


RODZAJE PROWADZONYCH ZAJĘĆ:
•    terapia pedagogiczna grupowa dla klas IV-VIII;
•    zajęcia profilaktyczno-wychowawcze klasy I-III i IV-VIII;
•    terapia pedagogiczna indywidualna dla klas IV-VIII;
•    konsultacje, porady dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
•    akcje profilaktyczno-integracyjne ;INNE DZIAŁANIA:
•    rozpoznaję indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuję            przyczyny niepowodzeń szkolnych;
•    prowadzę zajęcia integracyjne;
•    wspieram działania opiekuńczo - wychowawcze nauczycieli;
•    podejmuję działania na rzecz opieki i pomocy materialnej dla uczniów;


Zapraszam wszystkich, którzy:

- mają potrzebę anonimowej rozmowy

- chcą się poradzić  

- mają mniejsze lub większe problemy,

- czują się samotni ze swoim problemem

- mają ciekawe pomysły  

- którymi chcą się podzielić              

- chcą pomóc innym, ale nie wiedzą jak


Integracja

Biblioteka

Świetlica