projekt: http://szablony.atcsites.com

O SZKOLE

projekt: http://szablony.atcsites.com

FOTOGALERIA

projekt: http://szablony.atcsites.com

ERASMUS +

projekt: http://szablony.atcsites.com

MENU GŁóWNE

Strona główna

Ochrona danych osobowych

Przerwy

Podręczniki

eDziennik

Obiady

Projekt "Po co? Dlaczego? Jak?"

50 - lecie

Plan lekcji

Historia szkoły

Nasz patron

Orlik

Ubezpieczenie

    INFORMATOR

Dokumenty

Kalendarium

Rada Rodziców

Opieka specjalistów

Samorząd 

 
 

Zdolni znad Brdy


Z książką w trampkachBYDGOSZCZ- nasza mała OjczyznaKSIĄŻKA- najwierniejszym towarzyszem w podróży życia

Spotkania pokoleń


Bąbel matematyczny

"SZKOŁA 

TO GNIAZDO ORLĄT, 

A ORŁY SZYBUJĄ WYSOKO"

KARDYNAŁ S. WYSZYŃSKI


20 - jaka jest?

Jesteśmy szkołą z tradycjami, otwartą na bieżące potrzeby środowiska lokalnego i zmieniającą się rzeczywistość. Zatrudniamy nauczycieli z najwyższymi kwalifikacjami, twórczych i zdolnych pedagogów.

Nasze atuty   


* mała, kameralna szkoła

* przestronne, ładne sale
* dwu-salowa świetlica
* dwie pracownie komputerowe 
* pracownie przedmiotowe
* gabinety specjalistyczne

* opieka specjalistów:

- pedagoga
- psychologa, logopedy
- rewalidatorów, rehabilitantów
* dobrze wyposażona biblioteka
* zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze
W naszej szkole

W nasze szkole mamy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z myślą o nich tworzymy klasy integracyjne, które wyróżniają się:

- małą liczbą dzieci (15-20 osób)
- w klasie pracuje dwóch nauczycieli (prowadzący i wspomagający)
- dzieci przyswajają wiadomości w tempie uzależnionym od własnych predyspozycji i zdolności.

Dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nasza szkoła proponuje liczne zajęcia wspomagające ich ogólny rozwój, jak:
- terapię przez muzykę i plastykę
- gimnastykę umysłu "Dennisona"- wspomaganie nauczania poprzez specjalnie zorganizowane ruchy, które podnoszą sprawność pamięci, koncentracju, wypowiadania się
- socjoterapię
- terapię pedagogiczną
- terapię psychologiczną
-
terapię logopedyczną
- dogoterapię - tj. usprawnianie ogólnego rozwoju dziecka poprzez kontakt z psem.
 Opieka i zdrowie

Świetlica szkolna wszechstronnie rozwija zainteresowania uczniów oferując:
- zajęcia plastyczne
- zabawy muzyczno - ruchowe.
Wspomaga rozwój dzieci w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych.


"Jesteśmy Razem" Miejski Przegląd Małych Form Teatralnych
"Słowa, które uzdrawiają duszę" Miejski Konkurs LiterackiIntegracja