projekt: http://szablony.atcsites.com

O SZKOLE

projekt: http://szablony.atcsites.com

FOTOGALERIA

projekt: http://szablony.atcsites.com

LLP  COMENIUS

projekt: http://szablony.atcsites.com

MENU GŁóWNE

Strona główna

Rekrutacja

Plan lekcji

Historia szkoły

Nasz patron

Kadra

Kronika

Uczniowie

Orlik

Projekty edukacyjne

    INFORMATOR

Dokumenty

Harmonogram

Kalendarium

Rada Rodziców

Opieka specjalistów

 
 

Warto przeczytać

Zdolni znad Brdy


Z książką w trampkach"SZKOŁA 

TO GNIAZDO ORLĄT, 

A ORŁY SZYBUJĄ WYSOKO"

KARDYNAŁ S. WYSZYŃSKI


20 - jaka jest?

Jesteśmy szkołą z tradycjami, otwartą na bieżące potrzeby środowiska lokalnego i zmieniającą się rzeczywistość. Zatrudniamy nauczycieli z najwyższymi kwalifikacjami, twórczych i zdolnych pedagogów.

Nasze atuty   


* mała, kameralna szkoła

* przestronne, ładne sale
* dwu-salowa świetlica
* dwie pracownie komputerowe 
* pracownie przedmiotowe
* gabinety specjalistyczne

* opieka specjalistów:

- pedagoga
- psychologa, logopedy
- rewalidatorów, rehabilitantów
* dobrze wyposażona biblioteka
* zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze
W naszej szkole

W nasze szkole mamy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z myślą o nich tworzymy klasy integracyjne, które wyróżniają się:

- małą liczbą dzieci (15-20 osób)
- w klasie pracuje dwóch nauczycieli (prowadzący i wspomagający)
- dzieci przyswajają wiadomości w tempie uzależnionym od własnych predyspozycji i zdolności.

Dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nasza szkoła proponuje liczne zajęcia wspomagające ich ogólny rozwój, jak:
- terapię przez muzykę i plastykę
- gimnastykę umysłu "Dennisona"- wspomaganie nauczania poprzez specjalnie zorganizowane ruchy, które podnoszą sprawność pamięci, koncentracju, wypowiadania się
- socjoterapię
- terapię pedagogiczną
- terapię psychologiczną
-
terapię logopedyczną
- dogoterapię - tj. usprawnianie ogólnego rozwoju dziecka poprzez kontakt z psem.
 Opieka i zdrowie

Świetlica szkolna wszechstronnie rozwija zainteresowania uczniów oferując:
- zajęcia plastyczne
- zabawy muzyczno - ruchowe.
Wspomaga rozwój dzieci w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych.
Integracja

Biblioteka

Świetlica