projekt: http://szablony.atcsites.com

O SZKOLE

projekt: http://szablony.atcsites.com

FOTOGALERIA

projekt: http://szablony.atcsites.com

LLP COMENIUS

projekt: http://szablony.atcsites.com

NASZE  MIASTO

projekt: http://szablony.atcsites.com
projekt: http://szablony.atcsites.com

MENU GŁóWNE

Strona główna

Plan lekcji

Historia szkoły

Nasz patron

Kadra

Kronika

Uczniowie

Orlik

Projekty edukacyjne

    INFORMATOR

Dokumenty

Harmonogram

Kalendarium

Rada Rodziców

Opieka specjalistów

    KĄCIK UCZNIA

Samorząd

Linki


 
 


Warto przeczytać

 
1238 28 VI - pierwsza wzmianka źródłowa o istnieniu kasztelani i bydgoskim  kasztelanie Sędzisłąwie wzgl. Sulisławie (Suzzlaus castellanus de Budegac)
1327-43 - Bydgoszcz pod panowaniem Krzyżaków.
1346 - Król Kazimierz Wielki podpisuje dokument lokacyjny, nadający prawa miejskie.
1347 - rozpoczęto trwającą kilka lat budowę zamku z cegły (w miejscu drewnianego grodu)
1399 - budowa Kościoła Farnego.
1448 - budowa klasztoru i klasztoru Klarysek przy ulicy Gdańskiej 2.
1594 - król Zygmunt III Waza zezwolił Stanisławowi Cikowskiemu na otwarcie na Wyspie Królewskiej (Młyńskiej) prywatnej mennicy, później przekształconej w państwową, która czynna była do 1688 roku.
1604 - miasto liczy ok. 4250 - 5000 mieszkańców ( w obrębie murów ok. 3000), posiada własną organizację obrony. Eksport piwa i wyrobów garncarskich oraz handel spławny, zbożowy i solą stanowią główne źródło jego dobrobytu. Ród Kościeleckich traci starostwo bydgoskie. Okres największego rozkwitu miasta w Polsce przedrozbiorowej przypada na czasy rządów Kościeleckich i pierwszego dwudziestolecia XVII w. 
1624 - wskutek szalejącej zarazy w mieście umiera 2000 osób.
1655 - Szwedzi zaatakowali Bydgoszcz od strony wzgórz południowych i latem zdobyli miasto. Legenda łączy z tym faktem nazwę osiedla - Szwederowo. Wojska szwedzkie zajmują Bydgoszcz.
1656 - Szwedzi wysadzają w powietrze zamek bydgoski, który od tego czasu pozostaje w ruinie
1707 - z początkiem  roku do miasta wkroczyły wojska pruskie, a z końcem szwedzkie. Ogień strawił ratusz bydgoski.
1709 - kolejna zaraza uśmierca mieszkańców. Przeżywa ją jedynie kilkadziesiąt osób.
1772 - I rozbiór Polski. Na mocy postanowień traktatu petersburskiego Bydgoszcz włączono w skład monarchii pruskiej, czyniąc ją stolicą obwodu nadnoteckiego.
1773 - 1774 - budowa Kanału Bydgoskiego
1789-93 - wzniesione zastają zespoły spichrzów po oby stronach Brdy.
1800 - Bydgoszcz liczy 4691 mieszkańców i zajmuje wraz z przedmieściami obszar 175 ha
1806 - wprowadzono olejowe oświetlenie ulic.
1817 - w Bydgoszczy otwarta zostaje pierwsza szkoła powszechna.
- 30 VII - zostaje otwarte Królewskie Gimnazjum Klasyczne.
1824 - otwarcie pierwszego stałego teatru wzniesionego na fundamentach rozebranego kościoła karmelitów.
1831 1 VIII - wybucha epidemia cholery w Bydgoszczy
1888 1 V - na bydgoskich ulicach pojawił się pierwszy tramwaj konny
1896 - otwarcie nowego gmachu teatru miejskiego.
1902 - otwarcie mostu Teatralnego, pierwszego mostu stalowego na BrdzieNa miejscu drewnianego zbudowano stalowy most na Brdzie przy ulicy Mostowej.
1904 - 23 VII - odsłonięcie fontanny pn. "Potop" przedstawiającej koniec świata - wg proj. Ferdynanda Lepcke'go w ówczesnym  parku Regencyjnym (od 1920 parku Kazimierza Wielkiego). Rzeźba została przez Niemców rozebrana i przetopiona w dniach 2-8 stycznia 1943 roku.
1904 - rozpoczyna działalność Biblioteka Miejska.
1909 - odsłonięcie artystycznej studzienki przy Starym Rynku.
1919 - postanowieniem traktatu wersalskiego, kończącego I wojnę światową, Bydgoszcz została przyznana Polsce
1929 - otwarcie komunikacji lotniczej na trasie Poznań - Bydgoszcz - Gdańsk
1936 - zatwierdzenie przez Ministra Spraw Wewnętrznych herbu miasta.
1939 - 1 IX - pierwszy nalot samolotów Luftwaffe w rejonie lotniska
- 3 - 4 IX - zbrojna dywersja niemiecka w mieście, nazwana później przez Niemców "Bromberger Blutsonntag" (tzw. "Krwawą Niedzielą") zostaje zlikwidowana przez   Wojsko Polskie i Straż Obywatelską złożoną z kolejarzy, harcerzy, członków PW
4 IX - uformowanie zarządu i oddziałów Straży Obywatelskiej.
5 września - wkroczyły do miasta okupacyjne wojska hitlerowskie.

5 IX - 20 IX- likwidacja inteligencji bydgoskiej w ramach tzw. akcji "Tannenberg".
10 i 11 - września odbyły się publiczne, zbiorowe, egzekucje bydgoszczan na Starym Rynku

-  6 X - Bydgoszcz wraz z województwem pomorskim wcielone do Rzeszy Niemieckiej, w skład tzw. Reichsgau Danzig - Westpreussen (okręgu Rzeszy Gdańsk - Prusy Zachodnie). Ustanowienie w Bydgoszczy siedziby jednego z trzech obwodów  rejencyjnych w okręgu.
- 1 XI- rozstrzelanie grupy 50 nauczycieli bydgoskich w tzw. "Dolinie Śmierci" pod Fordonem.

1939 - 1945 - na skutek działań wojennych i akcji eksterminacyjnej Niemców Bydgoszcz straciła łącznie 36 350 swych obywateli tj. 27 % ludności zamieszkującej miasto w dniu 1 IX 1939 roku.
1945 - 23-26 I do Bydgoszczy wkroczyły wojska polskie i radzieckie
- 22 II - zapadła decyzja o podniesieniu Bydgoszczy do rangi miasta wojewódzkiego
- 17 III - siedziba województwa pomorskiego została przeniesiona z Torunia do Bydgoszczy
1946 - po raz pierwszy z wieży kościoła Klarysek rozległ się hejnał bydgoski,kompozycji bydgoszczanina Konrada Pałubickiego, opartej na motywach kaszubskiego wiwatu.
1946 - 1 IX - odznaczenie miasta Orderem Krzyża Grunwaldu III klasy w  uznaniu za bohaterską postawę jego mieszkańców w latach okupacji.
1949 6 X - otwarcie nowego gmachu Teatru Polskiego przy ul. 20 Stycznia 1920 r.
1966 - 29 V koronacja obrazu "Matki Boskiej z Różą" (Matki Boskiej Pięknej Miłości) w kościele  farnym przez kardynałów: Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski i Karola Wojtyłę, metropolitę krakowskiego.
1966 - otwarcie "Białego Spichrza", oddziału Muzeum Okręgowego, prezentującego wyroby artystyczne i użytkowe rzemiosła bydgoskiego na przestrzeni wieków.
1997 6 V - papież Jan Paweł II podniósł kościół parafialny p.w. św. Wincentego a' Paulo do godności bazyliki mniejszej
1999 - Bydgoszcz jest siedzibą Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Sejmik Samorządowy działa w Toruniu)


Aktualności

Integracja

Biblioteka

Świetlica