Wyszukiwarka

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

Szkoła Podstawowa nr 20
im. Ks.Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego z Oddziałami Integracyjnymi
Przedszkole nr 2
 85-601 Bydgoszcz ul. Grabowa 4
tel. 52 3415496
85-602 Bydgoszcz ul.Kaliska 10
tel. 52 3211360
zspp02@edu.bydgoszcz.pl

Sprawa Balladyny znów na wokandzie

             Trudną umiejętność argumentowania można kształcić w rozmaity sposób, nie tylko pisząc rozprawki. Uczniowie klas ósmych, pracując w zespołach, przeprowadzili sąd nad… Balladyną. Pracownia polonistyczna przemieniła się w salę rozpraw. Zgromadzeni powstali, gdy dostojnym krokiem wkraczali sędziowie. Balladyna, w czarnej szacie, z krwawą plamą na czole, zasiadła na ławie oskarżonych. Tuż obok niej usadowili się obrońcy, a naprzeciwko – oskarżyciele. Wysoki

Sąd, wysłuchując mów obu stron, wnikliwie dopytywał o dowody w sprawie. Podważył zasadność niektórych argumentów przytoczonych zarówno przez obrońców, jak i oskarżycieli. Obie strony powoływały się na konkretne wydarzenia z życia oskarżonej, opisywały okoliczności popełnionych czynów, przedstawiały różne dowody w sprawie. Prawo głosu miała również sama oskarżona, która złożyła obszerne wyjaśnienia. Przed wydaniem wyroku sędziowie poprosili Ławę Przysięgłych o zabranie głosu i przedstawienie swojego stanowiska. Liczne argumenty przytoczone zarówno przez oskarżycieli, jak i obronę sprawiły, że sędziowie udali się na naradę i dopiero po dłuższej chwili ogłosili wyrok , który w obszerny sposób uzasadnili. Na sali rozpraw był obecny również fotograf dokumentujący przebieg całego procesu. 

            Uczniowie kształcili umiejętności psychospołeczne i interpersonalne: zbierali informacje, analizowali postawy, wartości i normy społeczne, szukali alternatywnych rozwiązań problemu, uzasadniali swoje stanowisko, aktywnie słuchali, odczuwali potrzebę rozumienia innych i rozumienia okoliczności, negocjowali, podejmowali decyzje, widzieli konsekwencje podjętych działań, współpracowali w grupie, wyrażając szacunek dla udziału innych osób oraz oceniając własny wkład dla grupy. Spisali się na medal!

           

Anna Wereszczyńska, Lucyna Pawlicka,

Katarzyna Sidorowicz-Wojno, Anna Wiśniewska