Wyszukiwarka

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

Szkoła Podstawowa nr 20
im. Ks.Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego z Oddziałami Integracyjnymi
Przedszkole nr 2
 85-601 Bydgoszcz ul. Grabowa 4
tel. 52 3415496
85-602 Bydgoszcz ul.Kaliska 10
tel. 52 3211360
zspp02@edu.bydgoszcz.pl

Wysłaliśmy 75 pocztówek do Powstańców!

BohaterON- włącz historię” w naszej szkole dobiegł końca. W ramach projektu przeprowadzono lekcje na temat Powstania Warszawskiego oraz projektowano  kartki i pisano życzenia dla jego uczestników. Biblioteka serdecznie dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację ogólnopolskiej kampanii w naszej szkole; uczniom, którzy podjęli trud tworzenia;  słów wypływających z serca, autorskich pocztówek, czy wyboru konkretnego adresata, a także wychowawcom i nauczycielom.  Szczególne podziękowania należą się gromadzie świetlicowej, która z ogromnym zapałem i entuzjazmem chłonęła lekcję z historii oraz rysowała i pisała bohaterskie  kartki.