Wyszukiwarka

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

Szkoła Podstawowa nr 20
im. Ks.Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego z Oddziałami Integracyjnymi
Przedszkole nr 2 im. Ks.Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego
 85-601 Bydgoszcz ul. Grabowa 4
tel. 52 3415496
85-602 Bydgoszcz ul.Kaliska 10
tel. 52 3211360
sp20@edu.bydgoszcz.pl

Projekt edukacyjny - Park Kazimierza Wielkiego – walory przyrodnicze i historyczne parku miejskiego

Czy pamiętacie, jaki piękny i słoneczny był wrzesień 2016  roku? 

My pamiętamy, ponieważ z tym miesiącem wiążą się nasze wspomnienia z wycieczek edukacyjnych do jednego z parków w centrum Bydgoszczy. W projekcie pt. Park Kazimierza Wielkiego – walory przyrodnicze i historyczne parku miejskiego brały udział wszystkie klasy szóste. Poznawaliśmy lokalizację tego miejsca, jego historię sięgającą XVII w., gdy jako ogród był własnością zakonu klarysek, a także różnorodne gatunki drzew i krzewów, pomniki przyrody. Obliczaliśmy wiek drzewa, mierząc jego obwód i dokonując odpowiednich oblicz`eń. Szczególny zachwyt wzbudziła w nas rzeźba Potop i jej historia. Kto by przypuszczał, że fontanna, którą oglądaliśmy, jest już drugim, niemal identycznym dziełem sztuki. Pierwsza rzeźba powstała w pracowni niemieckiego artysty Ferdinanda Lepckego, ale niestety została zniszczona przez hitlerowców, a materiał przeznaczono na cele wojenne.  Na szczęście na początku naszego stulecia kilku szalonych marzycieli, zakochanych w Bydgoszczy, postanowiło tę rzeźbę odtworzyć. I choć wielu pewnie w to nie wierzyło – fontanna, jeszcze jakby piękniejsza, JEST! NAPRAWDĘ! Tym razem powstała pod dłutem młodego i bardzo utalentowanego polskiego artysty Michała Pronobisa, ale  inicjatorem tego wydarzenia było Stowarzyszenie Odbudowy Bydgoskiej Fontanny Potop. Poszliśmy nawet podziękować prof. Zygmuntowi Mackiewiczowi za marzenie i konsekwencję w jego realizacji. Siedzi w pobliżu na ławeczce z brązu. Tak został upamiętniony niestety już  nieżyjący inicjator rekonstrukcji pomnika. 
      A my upojeni świeżym powietrzem i licznymi wrażeniami poszliśmy na pyszne i zasłużone lody.
Szóstoklasiści, nie poprzestając na wycieczce, wzięli udział w jeszcze dwóch konkursach w ramach tego projektu. Niektórzy napisali pomysłowe i niezmiernie ciekawe opowiadania twórcze nt. Niezwykła przygoda w parku Kazimierza Wielkiego. Inni zabrali swoich bliskich na spacer do parku i sami stali się dla nich przewodnikami, wykorzystując wiedzę i umiejętności zdobyte na szkolnej wycieczce. Spacer uwiecznili na fotografiach, które prezentowane są w szkole na wystawie.
    Dokąd teraz? W parku Jana Kochanowskiego już byliśmy, w parku Kazimierza Wielkiego też… A, został jeszcze park Wincentego Witosa!  To już w przyszłym roku.
Arleta Kempa, Anna Wiater, Iwona Zasieczna