Wyszukiwarka

Szkoła Podstawowa nr 20
im. Ks.Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego
z Oddziałami Integracyjnymi
85-601 Bydgoszcz ul. Grabowa 4 tel. 52 341 54 96 (przedszkole,klasy1-3)
85-602 Bydgoszcz ul.Kaliska 10 tel. 52 32 11 360 (klasy IV-VIII)
sp20@edu.bydgoszcz.pl

Twórcza ekspresja dziecięca inspirowana literaturą i otaczającym światem pn. „W bajkowym kręgu”

W zajęciach „Bajkowego Kręgu” systematycznie uczestniczyło 19 uczniów.

Podczas każdego spotkania dzieci obcowały z literaturą, kształtowały umiejętność aktywnego słuchania i wypowiadania się w różnych formach.  Dzięki mocy słowa miały możliwość zrelaksowania się, uruchomienia wyobraźni,  obserwacji świata, pogłębiania i zdobywania nowej wiedzy.

Za pomocą bajki terapeutycznej uczyły się nazywać emocje: strach, gniew, wstyd, smutek…, przepracowywały te  uczucia i odnajdywały „narzędzia” do radzenia sobie z nimi.  Umacniały w sobie poprawne i  pozytywne wartości, otrzymywały wzorce zachowań, uczyły się od bohaterów reguł postępowania, przyswajały role społeczne.  Teksty stanowiły pretekst do pokonywania własnych lęków i słabości, wywoływały pozytywne myślenie, wyrabiały poczucie własnej wartości.

Bajki ortograficzne i matematyczne pozwoliły dzieciom rozwinąć umiejętności i pogłębić wiadomości tematyczne. Uczyły współpracy zespołowej, rozbudzały chęć  rozwiązywania problemów matematycznych i językowych.

Przedstawione zdjęcia obrazują  prezentację stworzonych przez uczestników zajęć tzw. „szuflad złości”.  Każdy skrył w niej coś, co pomagało mu w radzeniu sobie ze złością  właśnie. Pomysłowość autorów, różnorodność zgromadzonych przedmiotów i  przedstawione sposoby ich wykorzystania wywoływały podziw.

Katarzyna Hildebrandt