projekt: http://szablony.atcsites.com

O SZKOLE

projekt: http://szablony.atcsites.com

FOTOGALERIA

projekt: http://szablony.atcsites.com

LLP COMENIUS

projekt: http://szablony.atcsites.com

NASZE  MIASTO

projekt: http://szablony.atcsites.com
projekt: http://szablony.atcsites.com

MENU GŁóWNE

Strona główna

Projekt

50 - lecie

Rekrutacja

Plan lekcji

Historia szkoły

Nasz patron

Kronika

Kadra

Orlik

Projekty edukacyjne

Ubezpieczenie

    INFORMATOR

Dokumenty

Harmonogram

Kalendarium

Rada Rodziców

Opieka specjalistów

Samorząd 

 
 

Warto przeczytać

Zdolni znad Brdy


Z książką w trampkach
BYDGOSZCZ- nasza mała Ojczyzna


 


"Kiedyś mnie zabraknie, ale wy to sobie przypomnicie".

 

"Szczególnym znakiem macierzyńskiej obecności Bogurodzicy pośród nas jest Jasna Góra".

 

"Bóg jest Miłością i przez miłość na Krzyżu wszystko pociąga ku sobie".

 

Pełnić na ziemi wolę Ojca, mieć wobec Niego pełną uległość, to gwarancja Nieba".

 

"Kainów w Polsce być nie może. Polsce potrzebny jest każdy człowiek - od noworodka w kołysce do starca na rencie".

 

"Pot oblicza i mozół dłoni nie upokarza, tylko dźwiga i wywyższa."

 

"Po to gromadzimy, abyśmy mieli co rozdawać."

 

"Polaków nie zdobywa się groźbą, tylko sercem."

 

"Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi."

 

"Łatwiej zmienić ustrój, trudniej - odmienić człowieka."

 

"Nie trzeba czekać, aż zdejmą Krzyż z naszych ramion; wystarczy się z nim pogodzić, a już jest lżej."

 

"Mamy nieustannie poświęcać siebie dla innych, jak Chrystus poświęcił siebie dla nas."

 

"Chodzić będziecie po ziemi z sercem miłującym; może to być męczeństwem, ale lepsze jest męczeństwo z miłości niż męka z nienawiści."

 

"Krzyż jest dla współczesnego świata wyrzutem sumienia, bo przypomina wywyższenie poniżonego dziś człowieczeństwa."

 

"Kto chce wiele uczynić dla swojej ojczyzny, nie może zasłaniać sobą Boga, ale musi współdziałać z Bogiem, Ojcem narodów."

 

"Warto wszystko oddać, aby Boga zachować."

 

"Naród, który walczy o najszlachetniejsze ideały, musi być trzeźwy!"

 

"Naród musi być mocno oparty o rzeczywistość, która trzyma pazurami serca każdy kawałek ziemi ojczystej."

 

"Tylko religijne wychowanie w szkole, da naszej młodzieży te cnoty, bez których nie można skutecznie umacniać sprawiedliwości społecznej."

 

"Co będzie? Tylko Bóg na pewno "Będzie", a ty w nim."

 

"Obejrzyjmy się wokół siebie i zamknąwszy oczy pomyślmy, czy jest taka osoba, która by nie zasługiwała już na to, aby jej nogi ucałować."

 

"Im bardziej Polska będzie kochać, tym więcej będzie miała wrogów."

 

"Małością dnia dzisiejszego nie wolno kłaść się na progu do lepszej przyszłości."

 

"Z drobiazgów życiowych, wykonywanych wielkim sercem powstaje "wielkość człowieka"."

 

"Każdy na to zasługuje i każdy ma do tego prawo, aby go kochać "od stóp do głów", to znaczy sięgać nie tylko do jego twarzy, ale i do jego nóg - do nóg człowieka."

 

"Sztuką jest umierać dla Ojczyzny, ale jeszcze większą sztuką jest dobrze żyć dla niej."

 

"Nie istnieje "niemożliwe", gdy prowadzi i wspiera Maryja, która pierwsza uwierzyła w to, co "niemożliwe"."

 

"Jeżeli cokolwiek warto na świecie czynić, to tylko jedno - miłować."

 

"Trzeba przyłożyć rękę do pługa ojczystego i tak orać zagon polski, by nie zabrakło chleba dla nikogo kto na tej ziemi otworzył swe oczy na Słowo Boże."

 

"Naród ma prawo do własnego języka, nie zniekształconego i nie pobrudzonego przez naloty śmierci..."

 

"Ci którzy pisali, niech przejrzą starannie swoje publikacje, aby rozeznali, na ile są zobowiązani do restrykcji. Ale wymaga to trudu, pokory, a może i cierpienia."

 

"Wystarczy, najmilsi, miejsca i chleba w Świątyniach Bożych dla Ewangelii i dla waszej twórczości, którą ubogacacie życie narodu."

 

"Szkoła musi być narodowa! Szkoła musi dać dzieciom i młodzieży miłość do ojczyzny, do kultury domowej, rodzinnej i narodowej. I musi wychować w tym duchu..."

 

"Dziś wiemy, że dokonano straszliwej wiwisekcji i alienacji narodowej i historycznej młodego pokolenia, pozbawiając go wiedzy historycznej o narodzie i polskiej twórczości literackiej, a przez to pozbawiając kultury narodowej."

 

"Naród, który nie wierzy w wielkość i nie chce wielkich ludzi, kończy się."

 

"Może na polskiej ziemi nie powstać wiele rzeczy, ta czy inna fabryka - to jeszcze nie będzie najważniejsza strata. Najważniejsza strata będzie wówczas, gdy naród stanie się niemy, zalękniony, oderwany od twórczości kulturalnej."

 

"Najważniejsze jest zwycięstwo nad małym, czymś niesłychanie małym - nad sobą."

 

"Bóg rządzi narodami, a nie taka czy inna wola ludzka."

 

"Wszyscy mamy czuwać nad tym, aby w Polsce nie było już głodnych, nagich, bezdomnych."

 

"Ilekroć do twojego pokoju wchodzi kobieta, zawsze wstań, choćbyś był najbardziej zajęty."

 

"Nie tylko człowiek ma być Boży, nie tylko rodzina ma być Boża, Bożym ma być także naród."

 

"Z drobiazgów życiowych wykonanych wielkim sercem powstaje wielkość człowieka."

 

"Na każdy kroku walczyć będziemy o to, aby Polska - Polska była! Aby w Polsce po polsku się myślało."

 

"Wskazanie dla was moi drodzy "nie dać sobie wydrzeć ziemi"."

 

"Aby dojść do wielkości, potrzeba zdobyć się na to, aby stać się niewolnikiem wszystkich."

 

"Ludzie ratują wartość pieniądza, ale nie umieją ratować wartości życia."

"Jesteśmy mocni w wierze, ale ... słabi w czynie."

 

"Niepokoi nas łatwość, z jaką obecnie decyduje się o ziemi, bez wizji dziejowej ku przyszłości, bez należnego przemyślenia, jak będzie w następnym wieku, po roku 2000, na polskiej ziemi."

 

"Bez miłości człowieka, bez zrozumienia jego wysokiej godności i posłannictwa, nie ma mowy o dobrym rządzeniu ludźmi w narodzie czy państwie."

 

"Nie Kościół ma się dostosować do świata, lecz świat do Ewangelii."


"Jeżeli najbardziej niewinne i bezbronne dziecko nie może czuć się bezpiecznie w jakimś społeczeństwie, wówczas już nikt bezpiecznie czuć się w nim nie może!"


 "Słowa, które uzdrawiają duszę" Miejski Konkurs Literacki
Integracja

Biblioteka

Świetlica