Wyszukiwarka

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

Szkoła Podstawowa nr 20
im. Ks.Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego z Oddziałami Integracyjnymi
Przedszkole nr 2 im. Ks.Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego
 85-601 Bydgoszcz ul. Grabowa 4
tel. 52 3415496
85-602 Bydgoszcz ul.Kaliska 10
tel. 52 3211360
sp20@edu.bydgoszcz.pl

Szkolny konkurs fotograficzno-literacki dla Uczniów klas IV-VIII pn. „Moje ulubione miejsce do czytania. Jestem współtwórcą bydgoskiego miniprzewodnika”

Drodzy Uczniowie!
Zapraszamy Was do udziału w szkolnym konkursie fotograficzno-literackim pn. „Moje ulubione miejsce do czytania. Jestem współtwórcą bydgoskiego miniprzewodnika”.

 Cele konkursu:
⦁ propagowanie czytelnictwa w środowisku lokalnym,
⦁ rozwijanie umiejętności wyboru ciekawych miejsc sprzyjających czytaniu,
⦁ kształcenie umiejętności artystycznego wykonywania zdjęć i ich obróbki w dowolnych programach grafiki komputerowej,
⦁ rozwijanie kreatywnego myślenia, m.in. poprzez dobór scenerii do treści prezentowanej książki.

 Zadanie konkursowe:
⦁ wybierz ciekawą książkę, która jest warta polecenia rówieśnikom,
⦁ znajdź miejsce, które będzie odpowiadało nastrojowi ukazanemu w książce (np. romans – ławeczka pod kwitnącą jabłonią) lub to, które sprzyja czytaniu książek,
⦁ wykonaj artystyczną fotografię, na której znajdzie się wybrana książka w odpowiednim otoczeniu (uwzględnij światło, kolorystykę, kompozycję) – format dowolny,
⦁ zdjęcie wyeksponuj na sztywnej kartce A3 (poziomo), na której zamieść również krótki opis wybranego miejsca (czcionka 16, Calibri). W opisie zdjęcia nie jest wymagany nr domu czy mieszkania (dane: ulica…, park imienia…, skwer przy ul. ….).

Termin: 20 maja (poniedziałek) 2019 r. Do pracy dołącz przypiętą spinaczem kartkę z danymi osobowymi (imię, nazwisko, klasa).


Organizatorzy: M. Atraszkiewicz, L. Pawlicka, A. Radomska,
A. Wiśniewska, A. Wereszczyńska