Wyszukiwarka

Szkoła Podstawowa nr 20
im. Ks.Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego
z Oddziałami Integracyjnymi
85-601 Bydgoszcz ul. Grabowa 4 tel. 52 341 54 96 (przedszkole,klasy1-3)
85-602 Bydgoszcz ul.Kaliska 10 tel. 52 32 11 360 (klasy IV-VIII)
sp20@edu.bydgoszcz.pl

Sędzia Wesołowska doradza uczniom, nauczycielom i rodzicom

7 stycznia br. w naszej szkole miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Odwiedziła nas Anna Maria Wesołowska - sędzia, społeczny rzecznik praw dziecka, osoba, która kieruje się w życiu maksymą: Tyle jesteś wart, ile dajesz innym. Rzeczywiście, już od pierwszych chwil czuliśmy, że przybyła do nas nie jako celebrytka, lecz dlatego, że troszczy się o młode pokolenie. Poświęciła czas na spotkanie z młodzieżą w godzinach szkolnych oraz na rozmowę z rodzicami i nauczycielami po południu.

Pani Anna kilkanaście lat temu doszła do wniosku, że w sądach byłoby o wiele mniej spraw, a w rodzinach byłoby dużo mniej problemów i nieszczęść, gdyby młodzi ludzie mieli lepszą edukację w zakresie prawa karnego, a tym samym większą świadomość konsekwencji czynów przestępczych. Spośród licznych cennych informacji najważniejsza była ta, która pochodziła z Kodeksu Karnego: Kto nęka inną osobę, wzbudza poczucie zagrożenia, narusza prywatność, jest przestępcą. Grożą mu 3 lata więzienia. A jeśli osoba nękana targnie się na swoje życie, wtedy dręczyciel będzie przebywał w odosobnieniu nawet 10 lat. Prawo to dotyczy osób od 17. roku życia, ale przecież rodzice ponoszą już teraz odpowiedzialność za swoje dzieci. Podczas spotkania nam - nauczycielom przypominało się wiele takich sytuacji z życia szkolnego, które można uznać za nękanie. Przejawia się ono w obgadywaniu, plotkowaniu, izolowaniu czy stalkowaniu jednych uczniów przez drugich. Szerokie pole do popisu dają portale społecznościowe, na których użytkownicy czują się anonimowi i bezpieczni. Jest to jednak złudne przeświadczenie, ponieważ pozostawiają trwały ślad przestępstwa w postaci obraźliwych słów, memów, zdjęć zrobionych komuś bez jego zgody. Nie jest to więc zabawa. Bądźmy zatem czujni i odpowiedzialni.

Pani Wesołowska zwróciła także uwagę, że wielu młodych ludzi wyrządza sobie lub innym krzywdę, ponieważ brak im miłości, troski i uwagi rodzicielskiej.  Nastolatkowie głęboko przeżywają wszelkie niepowodzenia rodzinne. W konsekwencji pojawiają się problemy z nauką, spada poczucie własnej wartości i do nieszczęścia już niedaleko. Dlatego stworzymy w szkole kącik prawny oraz założymy skrzynkę korczakowską. Chcemy pomagać naszym uczniom i rodzicom, ale liczymy na współpracę.

Wszyscy uczestnicy spotkania wiele skorzystali, słuchając naszego Gościa. Szkoda, że tak niewielu rodziców uczestniczyło w tym wydarzeniu. Mamy jednak nadzieję, że Pani Sędzia odwiedzi nas jeszcze raz.

Arleta Kempa