Wyszukiwarka

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

Szkoła Podstawowa nr 20
im. Ks.Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego z Oddziałami Integracyjnymi
Przedszkole nr 2
 85-601 Bydgoszcz ul. Grabowa 4
tel. 52 3415496
85-602 Bydgoszcz ul.Kaliska 10
tel. 52 3211360
zspp02@edu.bydgoszcz.pl

Dajmy Czytać Dzieciom

DAJMY CZYTAĆ NASZYM DZIECIOM

Rada Rodziców z Biblioteką szkolną zachęca do zakupu cegiełek na recz bibliotek - na Grabowej i Kaliskiej. Cegiełki do nabycia przed Koncertem Świątecznym dnia 8 stycznia o wartosciach 5, 10, 20 i 50 złotych. Do każdej cegiełki miły prezent od Rady Rodziców.Cegiełki można kupić także poprzez wpłatę na konto Rady Rodziców z wyróżnieniem : Biblioteki. Wtedy odbiór prezentów w bibliotece szkolnej. Zachęcamy do zakupu. Prosimy również tego dnia o przyniesienie ze sobą zbędnych książek.
Dziękujemy serdecznie
Rada Rodziców i Bibliotekarki