Wyszukiwarka

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

Szkoła Podstawowa nr 20
im. Ks.Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego z Oddziałami Integracyjnymi
Przedszkole nr 2
 85-601 Bydgoszcz ul. Grabowa 4
tel. 52 3415496
85-602 Bydgoszcz ul.Kaliska 10
tel. 52 3211360
zspp02@edu.bydgoszcz.pl

" Klasa 5e u Prezydenta Rafała Bruskiego!"

20 listopada 2019 roku uczniowie klasy 5e oraz kilkoro dzieci z klasy 6f  wraz z opiekunami p. Lucyną Pawlicką oraz p. Michałem Plewińskim udali się z wycieczką do Urzędu Miasta Bydgoszczy.
Wycieczka jest częścią większego projektu - innowacji programowej mającej na celu zgodnie z podstawą programową: "wyposażać uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtować takie  umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat; kształtować postawę otwartą wobec świata i innych ludzi oraz postawę aktywności w życiu społecznym i odpowiedzialności za zbiorowość."
 
Podczas wycieczki zwiedziliśmy Ratusz miejski, ale co najważniejsze zostaliśmy przyjęci przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy - Rafała Bruskiego wraz z zastępca Michałem Sztyblem.
 
Pan Prezydent opowiedział nam na czym polega jego praca i jaką pełni funkcję. 
Prezydent cierpliwie odpowiadał na pytania uczniów "Na czym polega Pana praca", "Co Pan najbardziej w niej lubi?", "Czy ma Pan jakieś hobby?", "jak nazywają się Pana zwierzęta..."
Uczniowie zrobili sobie z głową miasta pamiątkowe zdjęcia i każdy mógł potrzymać w rękach symboliczny klucz do miasta....
 
Kolejnym etapem wycieczki było zapoznanie przez Zastępcę Prezydenta p. Michał Sztybla z funkcjonowaniem Rady Miasta. Zasiedliśmy w Sali sesyjnej na miejscach dla Radnych. Uczniowie zajęli się problemem "Jak ulepszyć pracę szkoły" :)
Oczywiście po gorącej dyskusji - wszystko skończyło się uchwałą, by odwołać sprawdziany i zadania domowe, a do szkoły przychodzić się bawić:):):) no ale... taka uchwała nie przeszła.
 
Na zakończenie otrzymaliśmy upominki i wróciliśmy do szkoły.
Była to bardzo dobra lekcja obywatelskości po której uczniowie dowiedzieli się jak funkcjonuje miasto - gmina Bydgoszcz.
 
Kolejnym etapem innowacji będzie Urząd Marszałkowski.