Wyszukiwarka

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

Szkoła Podstawowa nr 20
im. Ks.Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego z Oddziałami Integracyjnymi
Przedszkole nr 2 im. Ks.Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego
 85-601 Bydgoszcz ul. Grabowa 4
tel. 52 3415496
85-602 Bydgoszcz ul.Kaliska 10
tel. 52 3211360
zspp02@edu.bydgoszcz.pl

Biesiady klasowe pn. „Przyjaźń niejedno ma imię”

We wrześniu i październiku 2019 r. – w klasach 4-8 – odbyły się, już po raz piąty, klasowe biesiady czytelnicze. 

W bieżącym roku szkolnym uczniowie prezentowali koleżankom  i kolegom książki propagujące postawę wzajemnego szacunku i zrozumienia. Sięgali po literaturę przygodową, fantasy, powieści psychologiczne i obyczajowe, a także po autobiografie znanych podróżników, sportowców oraz muzyków. Przygotowali interesującą galerię plakatów, na których wyeksponowali pary bohaterów darzących się przyjaźnią, bliską relacją. W wypowiedzi argumentacyjnej potrafili wskazać, na jakich filarach była budowana owa serdeczna więź.

Uczniowie poszerzyli wiedzę nt. nowości wydawniczych, ale również dyskutowali nt. książek będących dla nich źródłem wiedzy o człowieku i otaczającym go świecie.

 

Organizatorzy biesiad:

Lucyna Pawlicka, Katarzyna Sidorowicz-Wojno,

Anna Wereszczyńska i Anna Wiśniewska