Wyszukiwarka

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

Szkoła Podstawowa nr 20
im. Ks.Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego z Oddziałami Integracyjnymi
Przedszkole nr 2
 85-601 Bydgoszcz ul. Grabowa 4
tel. 52 3415496
85-602 Bydgoszcz ul.Kaliska 10
tel. 52 3211360
zspp02@edu.bydgoszcz.pl

"Szkoła przyjazna Wodzie - AKTYWNI BŁĘKITNI"

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych mają przyjemność poinformować, że szkoła przystępuje do projektu pt. "Szkoła przyjazna Wodzie - AKTYWNI BŁĘKITNI" pod patronatem PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 
W ramach projektu zostaną zrealizowane:
- zajęcia edukacyjne na temat zrównoważonego rozwoju w gospodarce wodnej,
- pokazy ratownictwa wodnego organizowanego przez Policje lub Straż Pożarną,
- konkursy tematyczne,
- akcja "Strażnik Czystych Wód".
 
 
mgr Klaudia Cepek

mgr Iwona Żywiałowska