Wyszukiwarka

Szkoła Podstawowa nr 20
im. Ks.Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego
z Oddziałami Integracyjnymi
85-601 Bydgoszcz ul. Grabowa 4 tel. 52 341 54 96 (przedszkole,klasy1-3)
85-602 Bydgoszcz ul.Kaliska 10 tel. 52 32 11 360 (klasy IV-VIII)
sp20@edu.bydgoszcz.pl

"Szkoła przyjazna Wodzie - AKTYWNI BŁĘKITNI"

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych mają przyjemność poinformować, że szkoła przystępuje do projektu pt. "Szkoła przyjazna Wodzie - AKTYWNI BŁĘKITNI" pod patronatem PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 
W ramach projektu zostaną zrealizowane:
- zajęcia edukacyjne na temat zrównoważonego rozwoju w gospodarce wodnej,
- pokazy ratownictwa wodnego organizowanego przez Policje lub Straż Pożarną,
- konkursy tematyczne,
- akcja "Strażnik Czystych Wód".
 
 
mgr Klaudia Cepek

mgr Iwona Żywiałowska