Wyszukiwarka

Szkoła Podstawowa nr 20
im. Ks.Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego
z Oddziałami Integracyjnymi
85-601 Bydgoszcz ul. Grabowa 4 tel. 52 341 54 96 (przedszkole,klasy1-3)
85-602 Bydgoszcz ul.Kaliska 10 tel. 52 32 11 360 (klasy IV-VIII)
sp20@edu.bydgoszcz.pl

Gratulacje!

5 czerwca 2019 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu Marcelina Łachowska z klasy 6b odebrała dyplom oraz nagrodę za zajęcie I miejsca w wojewódzkim konkursie "Dziennik małego powstańca"- dzieci i młodzież w Powstaniu Warszawskim 1944r.

Opiekunem jest Pani Arleta Kempa.

Gratulujemy!!!