Wyszukiwarka

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

Szkoła Podstawowa nr 20
im. Ks.Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego z Oddziałami Integracyjnymi
Przedszkole nr 2 im. Ks.Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego
 85-601 Bydgoszcz ul. Grabowa 4
tel. 52 3415496
85-602 Bydgoszcz ul.Kaliska 10
tel. 52 3211360
sp20@edu.bydgoszcz.pl

Ptaki zimujące w Polsce

W lutym, Biedronki pilnie uczyły się o ptakach zimujących w Polsce. W związku z tym wykonały piękną pracę plastyczną. Ich zadaniem było wydzieranie z papieru sikorki oraz gila. Każdy świetnie poradził sobie z tym zadaniem.