Wyszukiwarka

Szkoła Podstawowa nr 20
im. Ks.Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego
z Oddziałami Integracyjnymi
85-601 Bydgoszcz ul. Grabowa 4 tel. 52 341 54 96 (przedszkole,klasy1-3)
85-602 Bydgoszcz ul.Kaliska 10 tel. 52 32 11 360 (klasy IV-VIII)
sp20@edu.bydgoszcz.pl

Ogłoszenie - Rada Rodziców

Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat z tutułu wyjazdu na łyżwy na nowo utworzone konto w banku Santander nr

0710  9025  9000  0000  0141  8762  42.

W tytule przelewu proszę zawsze wpisywać z jakiej klasy jest wpłata.

Dziękujemy

RR Sp20