Wyszukiwarka

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

Szkoła Podstawowa nr 20
im. Ks.Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego z Oddziałami Integracyjnymi
Przedszkole nr 2
 85-601 Bydgoszcz ul. Grabowa 4
tel. 52 3415496
85-602 Bydgoszcz ul.Kaliska 10
tel. 52 3211360
zspp02@edu.bydgoszcz.pl

Cytaty

 • "Kiedyś mnie zabraknie, ale wy to sobie przypomnicie".
 • "Szczególnym znakiem macierzyńskiej obecności Bogurodzicy pośród nas jest Jasna Góra".
 • "Bóg jest Miłością i przez miłość na Krzyżu wszystko pociąga ku sobie".
 • Pełnić na ziemi wolę Ojca, mieć wobec Niego pełną uległość, to gwarancja Nieba".
 • "Kainów w Polsce być nie może. Polsce potrzebny jest każdy człowiek - od noworodka w kołysce do starca na rencie".
 • "Pot oblicza i mozół dłoni nie upokarza, tylko dźwiga i wywyższa."
 • "Po to gromadzimy, abyśmy mieli co rozdawać."
 • "Polaków nie zdobywa się groźbą, tylko sercem."
 • "Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi."
 • "Łatwiej zmienić ustrój, trudniej - odmienić człowieka."
 • "Nie trzeba czekać, aż zdejmą Krzyż z naszych ramion; wystarczy się z nim pogodzić, a już jest lżej."
 • "Mamy nieustannie poświęcać siebie dla innych, jak Chrystus poświęcił siebie dla nas."
 • "Chodzić będziecie po ziemi z sercem miłującym; może to być męczeństwem, ale lepsze jest męczeństwo z miłości niż męka z nienawiści."
 • "Krzyż jest dla współczesnego świata wyrzutem sumienia, bo przypomina wywyższenie poniżonego dziś człowieczeństwa."
 • "Kto chce wiele uczynić dla swojej ojczyzny, nie może zasłaniać sobą Boga, ale musi współdziałać z Bogiem, Ojcem narodów."
 • "Warto wszystko oddać, aby Boga zachować."
 • "Naród, który walczy o najszlachetniejsze ideały, musi być trzeźwy!"
 • "Naród musi być mocno oparty o rzeczywistość, która trzyma pazurami serca każdy kawałek ziemi ojczystej."
 • "Tylko religijne wychowanie w szkole, da naszej młodzieży te cnoty, bez których nie można skutecznie umacniać sprawiedliwości społecznej."
 • "Co będzie? Tylko Bóg na pewno "Będzie", a ty w nim."
 • "Obejrzyjmy się wokół siebie i zamknąwszy oczy pomyślmy, czy jest taka osoba, która by nie zasługiwała już na to, aby jej nogi ucałować."
 • "Im bardziej Polska będzie kochać, tym więcej będzie miała wrogów."
 • "Małością dnia dzisiejszego nie wolno kłaść się na progu do lepszej przyszłości."
 • "Z drobiazgów życiowych, wykonywanych wielkim sercem powstaje "wielkość człowieka"."
 • "Każdy na to zasługuje i każdy ma do tego prawo, aby go kochać "od stóp do głów", to znaczy sięgać nie tylko do jego twarzy, ale i do jego nóg - do nóg człowieka."
 • "Sztuką jest umierać dla Ojczyzny, ale jeszcze większą sztuką jest dobrze żyć dla niej."
 • "Nie istnieje "niemożliwe", gdy prowadzi i wspiera Maryja, która pierwsza uwierzyła w to, co "niemożliwe"."
 • "Jeżeli cokolwiek warto na świecie czynić, to tylko jedno - miłować."
 • "Trzeba przyłożyć rękę do pługa ojczystego i tak orać zagon polski, by nie zabrakło chleba dla nikogo kto na tej ziemi otworzył swe oczy na Słowo Boże."
 • "Naród ma prawo do własnego języka, nie zniekształconego i nie pobrudzonego przez naloty śmierci..."
 • "Ci którzy pisali, niech przejrzą starannie swoje publikacje, aby rozeznali, na ile są zobowiązani do restrykcji. Ale wymaga to trudu, pokory, a może i cierpienia."
 • "Wystarczy, najmilsi, miejsca i chleba w Świątyniach Bożych dla Ewangelii i dla waszej twórczości, którą ubogacacie życie narodu."
 • "Szkoła musi być narodowa! Szkoła musi dać dzieciom i młodzieży miłość do ojczyzny, do kultury domowej, rodzinnej i narodowej. I musi wychować w tym duchu..."
 • "Dziś wiemy, że dokonano straszliwej wiwisekcji i alienacji narodowej i historycznej młodego pokolenia, pozbawiając go wiedzy historycznej o narodzie i polskiej twórczości literackiej, a przez to pozbawiając kultury narodowej."
 • "Naród, który nie wierzy w wielkość i nie chce wielkich ludzi, kończy się."
 • "Może na polskiej ziemi nie powstać wiele rzeczy, ta czy inna fabryka - to jeszcze nie będzie najważniejsza strata. Najważniejsza strata będzie wówczas, gdy naród stanie się niemy, zalękniony, oderwany od twórczości kulturalnej."
 • "Najważniejsze jest zwycięstwo nad małym, czymś niesłychanie małym - nad sobą."
 • "Bóg rządzi narodami, a nie taka czy inna wola ludzka."
 • "Wszyscy mamy czuwać nad tym, aby w Polsce nie było już głodnych, nagich, bezdomnych."
 • "Ilekroć do twojego pokoju wchodzi kobieta, zawsze wstań, choćbyś był najbardziej zajęty."
 • "Nie tylko człowiek ma być Boży, nie tylko rodzina ma być Boża, Bożym ma być także naród."
 • "Z drobiazgów życiowych wykonanych wielkim sercem powstaje wielkość człowieka."
 • "Na każdy kroku walczyć będziemy o to, aby Polska - Polska była! Aby w Polsce po polsku się myślało."
 • "Wskazanie dla was moi drodzy "nie dać sobie wydrzeć ziemi"."
 • "Aby dojść do wielkości, potrzeba zdobyć się na to, aby stać się niewolnikiem wszystkich."
 • "Ludzie ratują wartość pieniądza, ale nie umieją ratować wartości życia."
 • "Jesteśmy mocni w wierze, ale ... słabi w czynie."
 • "Niepokoi nas łatwość, z jaką obecnie decyduje się o ziemi, bez wizji dziejowej ku przyszłości, bez należnego przemyślenia, jak będzie w następnym wieku, po roku 2000, na polskiej ziemi."
 • "Bez miłości człowieka, bez zrozumienia jego wysokiej godności i posłannictwa, nie ma mowy o dobrym rządzeniu ludźmi w narodzie czy państwie."
 • "Nie Kościół ma się dostosować do świata, lecz świat do Ewangelii."
 • "Jeżeli najbardziej niewinne i bezbronne dziecko nie może czuć się bezpiecznie w jakimś społeczeństwie, wówczas już nikt bezpiecznie czuć się w nim nie może!"